Persondatapolitik og cookies
Vores oplysninger

Winnershape ApS

CVR.: 38022040

Ægirsvej 31, Randers NV 8920

info@winnershape.dk

Beskyttelse af dine personlige oplysninger

Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger seriøst og ønsker derfor at skabe en åbenhed og transparens omkring, hvordan vi indhenter, opbevarer og behandler dine personoplysninger. Derfor har vi udarbejdet denne persondatapolitik for, hvordan dine personoplysninger behandles og beskyttes.

Formål med behandlingen

Vores formål med indsamlingen af personoplysninger er at kunne levere bestilte varer korrekt til kunden, eller at kunne sende dig nyhedsbreve efter din anmodning herom.

Oplysninger, vi indsamler

Vi indsamler følgende oplysninger:

Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde.

Dataansvarlige

Det er virksomhedens dataansvarlige, der har ansvaret for, at dine personoplysninger bliver behandlet i henhold til gældende lovgivning vedrørende persondata. Vi har udpeget en dataansvarlig, som du kan kontakte via info@winnershape.dk

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler dine personoplysninger, når du køber et produkt i vores webshop og via formularer, f.eks. når du tilmelder dig vores nyhedsbrev. Vi sikrer, at du altid afgiver dit udtrykkelige, eksplicitte samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger.

Hvordan opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger lagres på hjemmesiden, som er krypteret via et sikkerhedscertifikat. Ved ordreafgivelse bliver der sendt en e-mail, som vil blive slettet umiddelbart efter, den er set. Ved at benytte kontaktformularen på hjemmesiden bliver dine oplysninger lagret på den krypterede hjemmeside. Der bliver sendt en notifikations e-mail, som vil blive slettet umiddelbart efter, den er set. Dine oplysninger lagres inden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), men kan også overføres og anvendes i et land uden for EØS. Alle overførsler af dine personoplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Overførsler til lande uden for EØS sker altid under sikring af de fornødne overførselsgarantier.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Dine personoplysninger bliver delt med medarbejdere hos Winnershape, som har brug for at se dine oplysninger med henblik på udførelse af deres arbejdsopgaver. Dine personoplysninger bliver ikke delt med flere medarbejdere, end hvad der er nødvendigt for at kunne levere et bestilt produkt korrekt til kunden. Winnershape udleverer aldrig dine personoplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring uden for vores egen virksomhed. Såfremt dine personoplysninger videregives til tredjemand, er det kun med henblik på f.eks. levering, hvor vi benytter GLS og PostNord. Dine personoplysninger kan overlade til eksterne samarbejdspartnere, der behandlinger dine oplysninger på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til bl.a. teknisk drift. Disse samarbejdspartnere er vores databehandlere og handler kun efter vores instruks, de må således ikke benytte oplysninger til andet formål end at behandle oplysningerne på vores vegne. De er underlagt fortrolighed omkring oplysningerne, og vi indgår skriftlige databehandleraftaler med dem alle. Vi benytter databehandlere, der er etableret i USA, herunder f.eks. Google. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. persondataforordningens artikel 45. Såfremt vi benytter andre databehandlere etableret uden for EU end de nævnte, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

Dine rettigheder som registreret

Som registreret, det vil sige en person, vi har registreret personoplysninger omkring, har du en række rettigheder.

Ret til indsigt

Du har ret til at anmode om indsigt i hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, samt oplysninger omkring den eller de behandlinger, vi foretager.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om at få urigtige oplysninger om dig rettet, samt ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger (ajourføring).

Ret til sletning

Du har til enhver tid ret til at få dine personoplysninger slettet, undtagen i en række nærmere angivne situationer:

* Hvis behandlingen er nødvendig for at udøve vores ret til ytrings- og informationsfrihed

* Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse

* Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig af hensyn til arkivformål i samfundets interesse eller videnskabelige eller historiske forsknings- eller statistiske formål

* Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

* Du bestrider rigtigheden af personoplysningerne

* Hvis vi behandler oplysningerne ulovligt, og du modsætter dig sletning af oplysningerne

* Hvis vi ikke længere har brug for personoplysningerne til behandling, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

* Du har gjort indsigelse mod behandlingen

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få sendt en kopi af de personoplysninger, du har givet os, på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format til enten dig eller en anden dataansvarlig, såfremt vores behandling af dine oplysninger foretages automatisk og er baseret på samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt.

Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, såfremt vi behandler personoplysninger på et af følgende grundlag:

* Behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesser eller henhører under offentlig myndighedsudøvelse

* Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge legitime interesser

Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering

Du har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

Hvordan udøver du dine rettigheder?

Du kan anmode om udnyttelse af en eller flere af ovenstående rettigheder ved at benytte denne formular. Vi behandler din anmodning uden unødig forsinkelse og senest en måned efter modtagelsen.

Gyldigt retsgrundlag for behandlingen

Vores behandling af dine personoplysninger sker med hjemmel i persondataforordningens § 6, litra a vedrørende samtykke. Det vil sige, at vi altid indhenter et gyldigt samtykke for, at vi kan indsamle, opbevare og behandle dine personoplysninger.

Sletning af dine oplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har brug for dem og senest 1 år efter, du sidst har handlet hos os. Oplysninger kan gemmes i længere tid, såfremt vi har et legitimt behov for dem, f.eks. hvis det er nødvendigt for, at vi kan opfylde et lovkrav.

Klagemulighed

Hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger på en ukorrekt eller ulovlig måde, kan du kontakte vores dataansvarlige. Vi gør altid vores bedste for, at du føler dig tryg ved at overlade dine personoplysninger til os. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

Ændringer

Der kan løbende være behov for, at vi opdaterer vores persondatapolitik. Du vil altid kunne finde vores nyeste udgave på hjemmesiden.

Nyhedsbrev

Du har mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden. Vi benytter Mailchimp til at indsamle dit samtykke og udsende nyhedsbrevene. Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, giver du os dit udtrykkelige og eksplicitte samtykke til, at vi må sende dig nyhedsbreve, som indeholder nyheder, gode tilbud og anden form for markedsføring.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrev slettes, når du trækker dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for at behandle dine oplysninger.

Sikkerhed

Vi sørger for løbende at gennemføre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Cookies

Vi benytter cookies til at tilpasse vores indhold dine ønsker, gemme dine præference og til at analysere vores trafik. Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre brugeroplevelsen mere effektiv. Ifølge lovgivning man vi gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre levering af den tjene, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. Hvis vi ønsker at anvende andre cookies, skal vi indhente dit samtykke. Vi anmoder om din tilladelse til at anvende cookies, når du besøger hjemmesiden.

Der vil være en synlig cookie-boks, som du skal trykke ”ok” i, såfremt du tillader vores indsamling af cookies. Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand. Du kan til enhver til slette cookies. Se hvordan her